O společnosti


Společnost byla zapsána do soudního rejstříku dne 23.07.2009 s IČ 28925165. Zakládací listina ke stažení zde. Členy správní rady se stali pánové Ivan Dvořák, Aleš Sporek a Adrián Čech. Pan Ivan Dvořák je jedním ze zakladatelů nadace VIA a v letech 2002 až 2007 byl předsedou její správní rady. Pan Aleš Sporek je člen dozorčí rady občanského sdružení Agora a pan Adrián Čech je advokát, který se ve své praxi vedle obchodních sporů věnuje i činnosti pro bono.

Veřejný život stále trpí deficitem demokracie a legitimity. Rozhodování je často vzdáleno občanům a jejich legitimním zájmům, tomu odpovídá i nakládání s penězi daňových poplatníků. Úřady se často chovají jako vrchnost a naprosto se neztotožnily s myšlenkou, že slouží veřejnosti. Společně s mocnými jako by nám chtěli ukázat svou moc a nepostižitelnost. Často se musíme podřizovat spíše jim než zákonu.

Jednou z dobrých cest, jak tuto situaci napravovat, je tlak veřejnosti. Obecně prospěšná společnost ACTA NON VERBA si klade za cíl tento tlak veřejnosti vyvolávat, podporovat, koordinovat a uplatňovat, a tak dosahovat pozitivních změn. Název ACTA NON VERBA je možno přeložit jako „jednat, nejen mluvit“. To by mělo být i mottem obecně prospěšné společnosti. Kritizovat poměry ve společnosti přátel je jistě nutným prvním krokem ke změně, ale to samo o sobě nestačí.Proč Kverulant?


Úřady rády označují oprávněně nespokojené občany za kverulanty. Tím slovo kverulant nabývá nového, pozitivního významu. Takovými kverulanty chceme být.


Kverulant vyvolá tlak veřejnosti proti špatnému fungování státní správy. Kverulant se tak snaží dosahovat konkrétních, pozitivních změn ve veřejném životě. Kverulant se zaměřuje na dosahování pozitivních cílů pro svůj osobní nesouhlas s bezprávím a špatnými pořádky. Kverulant ctí právní řád, pochybné postupy se mu příčí. Jeho silou je důkladné využití všech zákonných možností.

Kverulant podává návrhy, stížnosti, žaloby, petice všem možným institucím. Obtěžuje orgány státní i místní správy s cílem sjednat nápravu. Dílčí úspěch ho neuspokojí.

Slovo kverulant se do mnoha evropských jazyků dostalo z latinského querella, žaloba.